Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Pauna

Ang Gabi bago ipagdiwang ang ika-apatnapung pandaigdigang araw ng komunikasyon ay ninais kung simulan ang isang kaisipan para sa mas malawak na pagninilay ng banal na kasulatan sa daigdig ng internet. Ito ay mula sa isang pagninilay na aking napagtanto ang kawalan ng limbang na biblia sa wikang Filipino o Tagalog, na mula sa sipi ng Katoliko. May mga bibliya tayong makikita sa internet sa ibang wika ngunit hindi sa Filipino o Tagalog. Sang ayon sa aking pagsisiyasat ang National Bible Society ay maglalabas sa wikang Tagalog o Filipino sa internet mula sa sipi na kinikilala ng mga protestante. Ito ay isang personal na adhikain na nais kung simulan ang paglalagay ng sipi ng Banal na Kasulatan mula sa “Ang Bagong Magandang Balita Biblia” (Basic Ecclesial Community Bible).

Kaakibat din nito ang ilang mga pagninilay at pag-aaral sa Banal na Kasulatan sang-ayon sa aking makakayanan bilang paring Katoliko. Bagama’t hindi naman ako sumasalungat ng Aral ng panampalatayang Katoliko, nais kung ipabatid na hindi ito ang opisyal na kaisipan ng Simbahang Katoliko. Ito ay sarili kung pagninilay na nagnanais na makatulong sa ating mga kababayan na makaunawa ng Banal na Kasulatan. Nais ko ring ipabatid na hindi ito lugar ng pagdedebate. Ang sinuman ay maaring magbigay ng kanyang kaisipan at damdamin sa makakristiyanong pamamaraan. Kung minsan nga ay nalulunkot ako dahil tayo mismong tinuturing nating mga Kristiyano ang ating sarili ang siyang nag-aaway. Ito ay hindi mensahe ng ating Panginoong Kristiyano. Kung talagang nagnanais nating saliksikin ang kalooban ng Diyos, hayaan natin ang kababaan ng kalooban.

Hayaan ninyong sa maliit kung pamamaraan ay makapag-ambag din naman ako ng aking nalalaman at pagninilay na maaring makatulong sa sinumang nagnanais na makita ang tamang landas ng Kaligtasang dulot ng ating panginoong Hesu-Kristo.

Ito ay ninais kung isulat sa wikang Filipino, dahil sa marami namang mga naisulat at mayayaman sa kahulugan at pag-aaral sa wikang Ingles. Katulad rin ninyo ako ay nagmumuni at patuloy na nag-aaral upang mapalalim ang ating pananampalayang Katoliko

Advertisements

1 Comment »

 1. Magandang araw po sa inyo.

  Nakikiisa po ako sa inyong adhikain na maisa-tagalog ang Salita ng Dios sa wikang binibikas ng bawa’t Filipino maging sa internet naman o sa anumang dako.

  Sa aking palagay, kahit matagal nang binibasa ng ating mga kababayan ang Bibliya sa wikang Ingles at maging tagalog mula sa mga Katoliko, Protestante o sa iba man, nanatili itong nasa bakuran ng diwa ng bawa’t-isa sapagkat ito ang aking napansin: pawang hinango sa Ingles na balarila (grammar) ang karamihan ng ating sinatagalog na bibliya.

  Isa na dito ang paggamit ng Di-tuwirang anyo (Inverse word order using “AY”) upang maging katumbas ng Ingles ng anyo

  (Subject-Verb-Object).

  Halimbawa sa Juan 1:1:

  Greek: λογος ην προς τον θεον

  Ingles: The Word was with God (Subject-Verb-Predicate)

  Tagalog: Ang Salita ay kasama ng Dios (Inverse Word Order using “AY”)

  Inamin maging ng mga dayuhang linguista na pagkakamali ng karamihan sa pagtumbas ng salitang “AY” bilang “copula” o linking verb” sa Ingles. Ito ang resulta ng pagsunod ng mga Filipino sa “word order” ng mga Amerikano kahit pa natural sa Filipino na makipag-usap sa bahay, opisina at trabaho sa pamamagitan ng Tuwirang anyo(Natural order). Halimbawa, kung tinanong tayo:

  San ka pupunta? (Where are you going?)

  Sumasagot tayo na: Pupunta ako sa labas!

  Kung susundan ang tuwirang anyo sa tagalog, ang katumbas nito sa Ingles:

  “To go I outside”

  Pero ito ang tunay na katumbas nito sa Ingles:

  “I will go outside”

  Gayunpaman, meron bang epekto ang porma sa kahulugan? Para sa akin, meron. Hindi man napapansin, gumamamit ng tuwirang anyo ang Filipino sa pakikipag-usap ngunit gumamamit naman ng di-tuwirang anyo sa pagsusulat hindi dahil natural ito manapay nasanay ang karamihan bumasa at sumulat ng mga Ingles na literatura na gumagamit ng Ingles na balarila (grammar). Nagbunga ito ng magkaibang gawi sa pakikipag-usap at sa pabasa-pagsulat. Sa pakikipag-usap, hindi ka makaririnig ng isang Filipino na magsasabi:
  “Ako ay Pastor” (Di-tuwirang anyo) .

  Maliban kung isunulat ito, masyadong pormal at masagwang pakinggan ang di-tuwirang anyo. Kundi, ito ang madalas nating marinig:

  “Pastor Ako” (Tuwirang anyo).

  At kung gagamit ko ang halimbawang talata sa Juan 1:1, ito tuwirang anyo nito:

  “Kasama ng Dios ang Salita.”

  Dahil nauna ang Pandiwa (verb), mas nabibigyang diin ang relasyon ng dalawang Pangalan (noun): Ang Salita at ang Dios. At dahil sanay ang bawa’t isang Filipino nakipag-usap na nauuna ang Pandiwa, para sa akin, mas epektibo itong mauunawan.

  Panalangin ko ang tagumpay ng iyong adhikain. Maraming salamat po.

  Comment by lmfilio | September 23, 2008


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: