Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Undergoing MyBlogLog Verification

Undergoing MyBlogLog Verification
Advertisements

July 11, 2008 Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino | , , | Leave a comment