Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan