Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Levitico 2

Ang handog na butil

 

2 1 Kung may mag-aalay kay Yawe ng handog na butil, magandang klaseng ha­rina ang kanyang ihahandog. Bubuhusan niya ito ng langis at lalagyan ng insenso. Dadalhin ito sa mga paring anak ni Aaron. Kukunin ng pari ang isang dakot na harinang may langis at lahat ng insenso, at susunugin sa altar bilang alaala. Ito ang sinunog na handog na kalugud-lugod kay Yawe ang amoy.

 

Para kay Aaron at sa kanyang mga anak ang matitira sa handog na butil. Napakasagradong bahagi ito ng mga handog kay Yawe na pinadaan sa apoy.

 

Kung gusto mo namang mag-alay ng handog na hinurno, pinong harina ito dapat na ginawang tinapay na walang lebadura na minasa sa langis o mga maninipis na galyetas na walang lebadura na pinahiran ng langis.

 

Kung mag-aalay ka ng handog na inihanda sa parilya, pinong harina ito dapat na minasa sa langis at walang lebadura. Pira-pirasuhin mo ito at buhusan ng langis: isa itong handog.

 

Kung mag-aalay ka ng handog na inihanda sa kawali, pinong harina ito dapat na may langis.

 

Dadalhin mo kay Yawe ang mga handog na ito at tatanggapin ng pari para dalhin sa altar. Magbubukod ng bahagi ng handog ang pari bilang alaala at susunugin sa altar bilang handog na pinadaan sa apoy, amoy na kalugud-lugod kay Yawe. 10 Para kay Aaron naman at sa kan­yang mga anak ang natitira sa handog. Napakasagradong bahagi ito ng handog kay Yawe na pinadaan sa apoy.

 

11 Kailangang walang lebadura ang lahat ng handog na dadalhin mo kay Yawe. Hindi ka magsusunog sa altar ng anumang lebadura o pulot-pukyutan para gumawa ng pag-aalay kay Yawe. 12 Maiaalay mo kay Yawe ang mga ito bilang mga unang bunga, pero hindi maihahandog sa altar bilang amoy na kalugud-lugod.

 

13 Titimplahan mo ng asin ang lahat ng han­dog na iaalay. Hindi dapat mawala sa iyong handog ang asin ng pakikipagtipan sa iyong Diyos. Mag-aalay ka ng asin sa lahat mong handog.

 

14 Sa pag-aalay mo kay Yawe ng handog ng mga unang bunga, mga sariwang butil na binusa sa apoy at dinurog ang iaalay mo. 15 Lalagyan mo ito ng langis at insenso sa ibabaw: handog na butil ito. 16 Susunugin ng pari ang bahaging pang-alaala ng dinurog na butil at langis, pati na ang lahat ng insenso. Handog ito kay Yawe na pinadaan sa apoy.

Advertisements

June 9, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Leviticus, Lumang Tipan

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: