Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Exodo 27

Ang altar ng mga susunuging handog

Gumawa ka ng isang parisukat na altar na yari sa akasya, walong talampakan ang haba at lapad, at limang talampakan ang taas. Lagyan mo ng mga sungay ang apat na sulok ng altar at balutan ng tanso ang altar pati ang mga sungay. Gagawa ka ng mga gamit na tanso para sa altar – mga sisidlan para sa abo, mga pala, mga plang­ganang pangwisik, kawit at mga lalagyan ng baga. Gagawa ka rin ng barandilyang tanso para sa altar at kakabitan mo ng apat na pulseras na tanso ang apat na sulok nito. Ikakabit mo ang mga pulseras na tanso sa ilalim ng tuntungan ng altar na aabot ang mga ito sa kalagitnaan ng altar. At para sa pagbuhat sa altar, gagawa ka ng mga pampa­sang yari sa akasya at babalutin mo ng tanso ang mga ito. Isusuot mo ang mga pampasan sa mga pulseras na tanso upang nasa magkabilang tabi ang mga ito kapag binuhat ang altar. Ga­win mong walang-laman at guwang ang loob ng altar gaya ng ipinakita sa iyo sa bundok.

 

Gagawa ka rin ng patyo para sa Tirahan. Sa dakong timog ng patyo’y may mga kurtinang yari sa hinabing pinong linen na sandaa’t limampung talampakan ang haba. 10 Ang mga kur­tina’y may dalawampung tansong haliging may mga kawit at baras na pilak, at nakapatong sa dalawampung tansong paa. 11 Maglalagay ka rin naman sa dakong hilaga ng mga kurtinang linen na sandaa’t limampung talampakan ang haba, at dalawampung haliging may kawit at baras na pilak at nakapatong sa dalawampung paa. 12 Sa dakong kanluran ng patyo, magsa­sabit ka pa ng mga kurtinang may pitumpu’t limang talam­pakan ang haba, sa sampung haliging naka­patong sa sampung paa. 13 Pitumpu’t limang talampakan din ang luwang ng patyo na naka­harap sa silangan. 14 Mga kurtinang dala­wam­pu’t limang talampakan ang haba ang nakasabit sa tatlong haliging nakapatong sa tatlong paa sa isang tabi ng pintuan. 15 May mga kurtina ring dala­wampu’t limang talampakan ang haba sa kabilang tabi ng pintuan, at naka­sabit sa tatlong haliging nakapatong sa tatlong paa. 16 At para sa pintuan sa patyo, maglalagay ka ng mga kur­tinang tatlumpung talampakan ang lapad na gawa ng isang magaling na bur­dadora mula sa lanang asul-purpura at pula, at hinabing linen, at isasabit mo ang mga ito sa apat na haliging may apat na paa.

 

17 Pagdurugtungin ng mga pilak na baras ang lahat ng haliging nakapaligid sa patyo at ga­gawin mong yari sa pilak ang mga kawit at sa tanso naman ang mga paa ng mga ito. 18 San­daa’t limampung talampakan ang haba ng patyo, at pitumpu’t limang talam­pakan ang lu­wang at pitong talampakan ang taas. Yari sa hinabing linen ang lahat ng kurtina nito na may mga paang tanso.

 

19 Yari sa tanso ang lahat ng kagamitan sa Tirahan, pati na ang mga tulos na ginagamit dito at sa patyo.

 

20 Iutos mo sa bayang Israelita na dalhan ka ng dalisay na langis ng olibo para sa ilaw upang doo’y laging magningas ang isang apoy. 21 Si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki ang maglalagay ng apoy na ito sa Toldang Tagpuan na nasa labas ng kurtina ng Kaban ng Tipan. Magniningas ang apoy sa harap ni Yawe mula gabi hanggang umaga at sa habang panahon. Utos itong dapat sundin ng bayang Israel mag­pa­kailanman.

Advertisements

June 5, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Exodus, Lumang Tipan

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | June 5, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: