Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Exodo 25

IKALAWANG BAHAGI

 

ANG PAGTATAYO NG TIRAHAN

 

 

 

  1 Sinabi ni Yawe kay Moises: “Sa­bi­hin mo sa mga Israelita na tang­gapin ang abuloy para sa akin; tanggapin ninyo ang abuloy ng sinumang nagbibigay nang bu­ong-puso.

 

Tanggapin ninyo mula sa kanila ang mga bagay na ito: ginto, pilak at tanso, telang kulay asul-purpura at pula, pinong linen, hinabing balahibo ng kambing, mga katad na balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, malambot na katad, kahoy ng akasya, langis para sa lam­para, pabango para sa langis ng pagtatalaga at sa insenso, mga mamahaling bato at hiyas na palamuti sa mga damit ng pari.

 

Kailangang gumawa ang mga Israelita ng isang santuwaryo para sa akin upang manahan ako sa piling nila. Ipakikita ko sa iyo ang plano ng Tirahan at ng mga kasang­kapan nito, at gagawin ninyo ang mga iyon ayon sa planong ito.

 

Ang Kaban

 

10 Igagawa n’yo ako ng Kabang yari sa akasya na apatnapu’t limang pulgada ang haba, da­lawampu’t pito ang lapad at dalawampu’t pito rin ang taas. 11 Babalutan mo ito ng lantay na ginto sa loob at labas, at palalamutian ang pa­­ligid nito ng minoldeng ginto. 12 Gumawa ka rin ng apat na gintong pulseras para sa Kaban at ikabit ang mga ito sa apat na paa ng Kaban, dalawa sa isang tabi at dalawa sa kabila. 13 Gu­mawa ka rin ng pampasang yari sa akasya at balot sa ginto, 14 at paraanin ang mga ito sa mga pulseras na nasa magkabilang tabi ng Kaban para ma­dala ang Kaban. 15 Ilalagay ang mga pam­pasan sa mga pulseras na nasa Kaban at hindi na huhugutin. 16 Ilalagay mo sa loob ng Kaban ang Pahayag na ibibigay ko sa iyo.

 

17 Gawin mong lantay na ginto ang Lugar ng Pagpapatawad na may apatnapu’t limang pulgada ang haba, at dalawampu’t pito ang lapad. 18 Gumawa ka rin ng dalawang keru­bim na pinanday na ginto para sa magka­bilang gilid ng Lugar ng Pagpa­patawad. 19 Ila­gay ang isang kerubim sa isang gilid at sa kabila naman ang isa pa, at ikabit ang dala­wang kerubim sa mag­­­kabilang dulo ng takip. 20 Nakabukang paitaas ang mga pakpak ng mga kerubim para lukuban nila ang Lugar ng Pagpapatawad, magkaharap at nakatingin sa Lugar ng Pag­papatawad. 21 Ila­gay mo ang Lugar ng Pagpapatawad sa ibabaw ng Kaban at ilagay naman sa loob ng Kaban ang mga tapyas ng bato na ibibigay ko sa iyo.

 

22 Dito ako makikipagtagpo sa iyo at ibibigay ko sa iyo ang lahat kong kautusan para sa sambayanan ng Israel.

 

Ang mesa at ang kandelabra

 

23 At gumawa ka ng isang mesang yari sa akasya na may apatnapung pulgada ang haba, dalawampu ang lapad at tatlumpu ang taas. 24 Balutan mo ito ng lantay na ginto at lagyan ng minoldeng ginto sa paligid. 25 Paligiran mo ito ng balangkas na tatlong pulgada ang lapad na may palamuting minol­deng ginto. 26 Gumawa ka ng apat na gintong pulseras at ilagay ang mga ito sa apat na sulok na kinalalagyan ng mga paa ng mesa. 27 Kailangang malapit sa balangkas ang mga pulseras upang doon isuot ang mga pam­pasan sa mesa. 28 Mula sa kahoy ng akasya ang gagawin mong mga pasanan na babalutan ng ginto, at sa mga ito mo bubu­hatin ang mesa.

 

29 Gumawa ka rin ng mga pinggan, kopa, mga banga at mangkok na gagamitin sa pag­hahandog ng alak; gawin mong yari sa lantay na ginto ang mga ito. 30 Ilalagay mo sa mesa sa harap ko ang mga tinapay ng pag-aalay.

 

31 Gumawa ka ng gintong kandelabra na may paa at tangkay na yari sa pinitpit na ginto. Gawin mong buo ang kandelabra, pati na ang mga palamuting bulaklak, mga buko at talulot. 32 Lag­­yan mo ng anim na sanga ang ilawan, tigatlo sa magkabila. 33 Lagyan mo rin ang bawat sanga ng tatlong palamuting bulaklak na may buko at talulot tulad ng bulaklak ng almond. 34 Lagyan mo rin ang mis­mong ilawan ng apat na palamuting bulaklak na may mga buko at talulot. 35 Isang buko ang nasa ilalim ng unang dalawang sanga, isa naman sa ilalim ng su­sunod na dalawang sanga, at isa pa uli sa ilalim ng huling dalawang sanga, kaya may buko sa ilalim ng bawat dalawang sanga. 36 Kaila­ngang nakakabit ang mga buko at sanga sa katawan ng ilawan, at yari sa iisang piraso ng pinitpit na ginto ang lahat ng ito. 37 At saka gumawa ka rin ng pitong ilaw para sa ilawan, at iayos ang mga ito para magliwanag sa harap ng ilawan. 38 Ang mga pansipit ng mitsa sa mga ilaw at mga trey ay kailangang yari din sa lantay na ginto. 39 Ga­gamit ka ng pitumpu’t limang libra ng lantay na ginto sa paggawa sa ilawan at mga palamuti nito. 40 Hala, gawin mo ang mga ito ayon sa planong ipinakita sa iyo sa bundok.

Advertisements

June 5, 2007 - Posted by | Biblia ng Sambayanang Pilipino, Exodus, Lumang Tipan

1 Comment »

  1. […] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 […]

    Pingback by Lumang Tipan « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | June 5, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: