Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Nilalaman

 • Paglikha sa sandaigdigan at sa sangkatauhan  1:1-2:25
 • Ang pasimula ng kasalanan at paghihirap 3:1-24
 • Mula kay Adan hanggang Kay Noe  4:1-5:32
 • Si Noe at ang Malakingbaha  6:1-10:32
 • Ang tore ng Babel  11:1-9
 • Mula kay Shem hanggang kay Abrahan  11:10-32
 • Ang mga patriyarka: Sina Abraham, Isaac at Jacob 12:1-35:29
 • Ang mga nagmula sa lahi ni Esau  46:1-43
 • Si Jose at ang kanyang mga kapatid 37:7-45:28
 • Nagpunta sa Egipto ang sambayanan ni Jacob  46:1-50:26
Advertisements

May 21, 2007 - Posted by | Biblia

1 Comment »

 1. […] Nilalaman […]

  Pingback by Genesis « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | May 21, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: