Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Ang Motibo ng Pagsasalin

Ang pag-aangkin ng Kristiyanismo bilang isang tunay na pananampalataya ay bahagi ng kanyang misyon na ang Banal na Kasulatan na naglalaman ng Banal na mensahe ng kaligtasan at buhay na walang hanggan na ipahayag sa lahat ng bansa. Ang mga unang Kristiyanong Ebanghelista na nagpahayag ng Mabuting Balita ng Kaligtasan sa mga lugar na hindi sakop ng pananalitang griyego ay nagsumikap na maibigay ang nasusulat na Salita ng Diyos sa kanilang sariling wika. Ito ay pinasimulan sa pamamagitan ng pagsasalin ng Septuaginta na higit naging kilala sa mudo ng mga Romano at griyego. Sa paglago ng pananampalatayang Kristiyano, kinikilala ng lahat na ang pagsasalin ng Lumang Tipan ay unang naipahayag sa mga salin ng Syriano at Latin. Malaking probabilidad na ang Ibang libro ng Luma at Bagong Tipan ay matatagpuan din sa mga nabangit na lenguahe bago matapos ang ikalawang Siglo.

 

 

 

Advertisements

May 21, 2007 - Posted by | Biblia

1 Comment »

  1. […] Ang Motibo ng pagsasalin […]

    Pingback by Ang Vulgata (The Latin Vulgate) « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | May 21, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: