Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ang Banal na Kasulatan

Ang mga salin ng Biblia sa wikang Latin

Wala nang matatagpuang pinaka luma sa mga nilimbag na aklat na isinalin sa wikang Latin ang mga dalubhasa sa Banal na Kasulatan. Maraming mga katanungan tungkol sa bahaging ito ng pagsasalin sa wikang Latin, ngunit wala tayong makukuhang sapat na kasagutan sa gitna ng masusing pag-aaral ng mga dalubhasa.

Ang pinakamalapit na matutunghayan natin ay ang salin ni San Jeronimo (St. Jerome) sa pagtatapos ng ikaapat na Siglo na ipinamahala sa kanya ni Papa Damasus na tinagurian ng mga Kristiyano bilang Vulgata. Ang gawain nito ay higit na kinakailangan dahil sa maraming mga salin na matatagpuan noon na may maraming pagkakaiba kaya’t kinakailangan ng isang salin na siyang maging pamantayan ng lahat na siyang nag-udyok kay Papa Damasus na ipagawa ito kay San Jeronimo.

Sang-ayon sa kanyang sulat sa Santo Papa Damasus noong 383 bilang pagsusulit ng unang bahagi ng nasabing bibliya, ipinararating niya na ang pamamaraan niya sa pagsasalin nito ay mula sa orihinal na wikang Griyego. Pagkatapos nito, ang naging pamantayan ng mga mananapalataya sa larangan ng Banal na Kasulatan ay ang Vulgata ang kumpletong Latin na Biblia

 

Advertisements

May 21, 2007 - Posted by | Biblia

1 Comment »

  1. […] Ang Biblia sa mga Salin sa wikang Latin […]

    Pingback by Ang Vulgata (The Latin Vulgate) « Ang Bagong Magandang Balita Biblia | May 21, 2007


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: